fbpx

Nationale Allergie Monitor & Privacy

 

De  Stichting Nationale Allergie Monitor is gevestigd aan de Rijksweg 81B (1411 GE) te Naarden en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83192026. De Stichting is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring vind je terug welke persoonsgegevens de Nationale Allergie Monitor verwerkt en waarom, hoe je gebruik kan maken van je privacy rechten en waar je terecht kan met vragen en/of klachten.

 

Onderzoek & publicatie

De Nationale Allergie Monitor verricht periodieke onderzoeken aan de hand van peilingen. De resultaten worden gepubliceerd in landelijke media.

 

Het bedrijf Valueproof BV te Naarden helpt de Nationale Allergie Monitor bij het uitzetten en verwerken van alle onderzoeken. Dit doet zij in opdracht en ten behoeve van de Nationale Allergie Monitor in de rol van verwerker. Met Valueproof bestaan passende contractuele afspraken.

 

Maandelijkse peilingen

Aan de hand van maandelijkse peilingen wil de Nationale Allergie Monitor meer inzicht  krijgen in de kwaliteit van leven van mensen met allergieën en de impact ervan. Voor het uitvoeren van onze maandelijkse peilingen maakt Nationale Allergie Monitor gebruik van de enquête-software.

 

Deelname aan een peiling is volledig anoniem. Deelnemers worden alleen gevraagd om hun leeftijd en geslacht te delen. De resultaten uit de peilingen worden op geaggregeerd niveau verwerkt, dat wil zeggen dat gegeven antwoorden niet te herleiden zijn naar onze panelleden of eventuele overige deelnemers.

 

Een directe link naar de peiling(en) waaraan men kan deelnemen, vind je op onze website, sociale media kanalen en in onze nieuwsbrief. Peilingen worden bovendien actief uitgezet binnen onze panels.

 

Nationale Allergie Monitor-Panel

De Nationale Allergie Monitor heeft vaste panels voor peilingen. Onze panelleden ontvangen met enige regelmaat verschillende peilingen per e-mail. De resultaten van onze peilingen worden per e-mail gedeeld met alle panelleden én worden gepubliceerd op de website. Ook onze panelleden doorlopen de peilingen anoniem: het e-mailadres wordt niet gekoppeld aan de ingevulde peiling.

 

Van onze panelleden verzamelen wij een naam en e-mailadres Onze panels bestaan uit mensen met affiniteit met allergie. Dit kunnen zijn mensen zijn die last hebben van een allergie maar ook familieleden, huisartsen en/of onderzoekers. Om onze peilingen zo gericht mogelijk uit te (kunnen) zetten, kunnen wij onze panelleden vragen bij hun inschrijving (optioneel) naar hun motivatie om deel te nemen aan het panel. 

 

Panelleden kunnen zich opgeven via de website: www.nationaleallergiemonitor.nl

 

Polls en testen

Ook onze polls en testen op de website zijn anoniem.

 

Evenementen

De Nationale Allergie Monitor organiseert af en toe ook trainingen of kennissessies of andere (online) evenementen, denk aan webinars. In dat kader worden er ook contactgegevens van deelnemers vastgelegd.

 

Nieuwsbrief

De resultaten uit onze onderzoeken, polls en peilingen worden ook gedeeld in onze nieuwsbrief. Hiervoor kunnen mensen zich opgeven via de website. Onze panelleden ontvangen automatisch de nieuwsbrief. Bij het verzenden van een mailing wordt gebruikt gemaakt van Spotler waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop e-mails worden geopend (open- en clickgedrag). Deze gegevens worden gebruikt om de inhoud van onze mailings te optimaliseren.

 

Sponsors

De Nationale Allergie Monitor is afhankelijk van sponsors, zie onze website voor een overzicht van sponsoren. Onze sponsors hebben geen toegang of inzage in de data van de panelleden, de ontvangers van de nieuwsbrief en/of deelnemers van evenementen.

 

Beveiliging en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Intern hebben alleen de noodzakelijke personen toegang tot de gegevens. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. 

 

Jouw privacy rechten

De Nationale Allergie Monitor geeft uiteraard gehoor aan mensen die een beroep doen op hun privacy rechten.  Zo heb je het recht om inzage te vragen in jouw gegevens of deze laten corrigeren. Ook kan je verzoeken de persoonsgegevens die wij van jou hebben, te laten verwijderen.

 

Het kan zijn dat de Nationale Allergie Monitor die gegevens dan nog wel moet verwerken voor andere doeleinden, zoals administratieve doeleinden. Ook kan je een gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor een nieuwsbrief, altijd weer intrekken.

 

Heb je bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens, wil je niet langer informatie van de Nationale Allergie Monitor ontvangen of wil je gebruikmaken van bovengenoemde rechten, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

 

Vragen en klachten

Heb je vragen of opmerkingen over onze of de inrichting van onze websites, stuur dan een e-mail naar info@allergiemonitor.nl

 

Indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen en raden je aan om deze pagina geregeld te raadplegen. 

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 17 mei 2022.

 

Disclaimer


De Nationale Allergie Monitor verzamelt data over de impact van allergieën en deelt deze op de website. De informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door medewerkers van de Nationale Allergie Monitor. Periodiek zal de inhoud derhalve geüpdatet worden.

 

De door ons verstrekte informatie kan het medisch advies van een arts of verpleegkundige nooit vervangen.

 

Links

Op deze website vindt u mogelijk links naar andere interessante websites. De Nationale Allergie Monitor is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze websites. Datzelfde geldt voor websites waarop een link is opgenomen naar de website van de Nationale Allergie Monitor.

 

Auteursrecht

Het auteursrecht voor materiaal op deze website ligt bij de Nationale Allergie Monitor. Je mag deze informatie lezen, downloaden en er naar linken, maar het is niet toegestaan teksten of beeldmateriaal te veranderen, verkopen of op een andere website te plaatsen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Nationale Allergie Monitor.

 

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via info@allergiemonitor.nl