fbpx

Pers

Wij delen graag onze kennis over allergie en intoleranties! Neem gerust contact met ons op voor bijvoorbeeld interviews, visie en quotes.

Persbericht 16 oktober 2023

Bijna de helft (41%) van de mensen met astma kampt met ernstige benauwdheid. 16% wordt aanzienlijk gehinderd door het vele hoesten. 10% komt moeilijk in slaap en 18% ligt ’s nachts wakker te woelen in bed door de benauwdheid.

Dat blijkt uit een peiling afgelopen maand van de Nationale Allergie Monitor. Aan de peiling deden ruim 200 mensen met astma mee. ‘Astma is een serieuze aandoening die grote gevolgen kan hebben voor ons dagelijks leven. Het is bepalend voor onze prestaties op school en werk. Een op de vijf meldt zich wel eens ziek op school of op het werk vanwege benauwdheid. Daarom is tijdige en goede behandeling belangrijk om de kwaliteit van leven te verbeteren’, stelt Monique Gorissen, kinderarts/allergoloog en voorzitter van de Nationale Allergie Monitor.

De Allergie Monitor is de autoriteit voor zowel mensen met allergieën als behandelaars. Dit om een goed overzicht te krijgen van wat enerzijds voor patiënten belangrijk is in het leven met allergie, anderzijds om kennis en mogelijkheden van experts te delen over diagnose en behandeling.

Vroege behandeling

In Nederland lijden ruim 500.000 patiënten aan astma. Gorissen benadrukt dat een vroege behandeling voorkomt dat patiënten onnodig klachten houden of dat deze verergeren. Daarnaast moet er ingezet worden op het voorkomen dat mensen en vooral kinderen astma krijgen.

Grootste oorzaken van het verergeren van benauwdheid zijn natuurlijk allereerst blootstelling aan allergenen (71%), veranderingen in het weer (59%), blootstelling aan rook (59%) en fysieke inspanning (56%).

Angst om benauwdheid

Gorissen: ‘Voor ruim de helft is de benauwdheid verstorend maar beheersbaar. 50% van de patiënten gebruikt medicatie om de benauwdheid te onderdrukken. Anderen zoeken ook verlichting in frisse lucht (15%), het vermijden van triggers (15%) of ontspanningsoefeningen (9%). De benauwdheid moet je niet onderschatten. Want uit de peiling blijkt bovendien dat een op de vijf mensen met astma een gevoel van angst ervaart. En als je je bedenkt dat zo’n 17% 1 tot 2 keer per week kampt met benauwdheid, is dat een serieus probleem.’

‘Daarom is het belangrijk dat mensen die kampen met benauwdheid naar de huisarts gaan. Deze kan vaststellen of er sprake is van astma. De allergoloog of longarts in het ziekenhuis kan dan met de patiënt zoeken naar de beste behandeling. Er zijn allerlei manier om de symptomen te onderdrukken. Helaas gebeurt het nog te vaak dat patiënten door blijven lopen met klachten zonder de huisarts te raadplegen. Dan kan leiden tot een verergering van de klachten. Dus hoe vroeger je er bij bent, hoe groter de kans op betere kwaliteit van leven. En we weten dat astmamedicijnen vaak niet trouw worden gebruikt.

Nieuwe behandelingen

40% van de patiënten vindt dat de behandeling effectief werkt. Ruim 15% vindt dat de behandeling niet effectief is. Gorissen: ‘Dat is een duidelijk signaal dat er nog veel meer onderzoek moet worden gedaan naar de mechanismen in ons lichaam die leiden tot astma en benauwdheid. Met de komst van kunstmatige intelligentie en virtuele patiënten verwacht ik veel van de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden.’

Persbericht 25 juli 2023

Pip Pellens treedt toe tot raad van toezicht Nationale Allergie Monitor 

Pip Pellens (1993) is per 17 juli jl. toegetreden tot de raad van toezicht van de Nationale Allergie Monitor.

Met de benoeming van Pip Pellens krijgt de raad van toezicht er een ervaringsdeskundig en jong lid bij wat belangrijk is omdat allergie steeds vaker voorkomt bij jongeren en vrouwen.

Het bestuur van de Nationale Allergie Monitor is blij met de benoeming van Pellens. Pip heeft zelf al jaren last van diverse allergieën en beseft dus als patiënt hoe belangrijk het is om de juiste informatie te ontvangen. Want helaas bestaan er nog steeds veel misverstanden en vooroordelen over allergie’, stelt dr. Monique Gorissen, voorzitter van de monitor en allergoloog.

Pellens heeft een groot bereik via haar sociale media kanalen waarmee zij mensen kan informeren over het leven met een allergie.

Pip Pellens is in 2003 begonnen als actrice, heeft gespeeld in vele musicals, films en tv-series. Zij kreeg nationale bekendheid door haar rol in GTST en haar theatershow Pip Goes Offline. Daarnaast zet zij zich in voor verschillende goede doelen waaronder ‘Free a Girl’ en nu dus ook voor de Nationale Allergie Monitor.

Pip Pellens; “Ik vind het belangrijk dat mensen beseffen dat ze hier niet mee hoeven ‘leren te leven’ en hiervoor ook geen dure testen hoeven aan te schaffen. Ik ben blij dat ik hier een bijdrage aan kan leveren.”

‘De raad van toezicht helpt ons om scherp te blijven en steeds weer op zoek te gaan naar mogelijkheden om onze impact te vergroten en zo de kenniskloof tussen mensen met allergieën en hun behandelaren te verkleinen’, aldus Gorissen.

Over de Nationale Allergie Monitor

De stichting is opgericht om volledig onafhankelijk kennis te delen tussen de specialist, industrie en het publiek.

De Allergie Monitor is de autoriteit voor zowel mensen met allergieën als behandelaars om een goed overzicht te krijgen van wat enerzijds voor de patiënten belangrijk is in het leven met allergie, anderzijds van de kennis en mogelijkheden die experts zien voor diagnose en behandeling.


Persbericht 1 juni 2023

‘Impact van allergie op samenleving nog vaak onderschat’

Momenteel kampen zo’n 4 miljoen Nederlanders met een allergie voor pollen, huisstofmijt of andere allergie veroorzakende stoffen. Dat aantal loopt de komende jaren naar verwachting verder op, mede door onze Westerse levensstijl.  De samenleving zal zich daarom moeten aanpassen aan leven met allergie. Bedrijven en overheden kunnen hierin een belangrijke rol vervullen door het allergievriendelijker maken van de leef- en werkomgeving.

‘Naast het fysieke en mentale ongemak, heeft allergie ook een aanzienlijke economische impact’, stelt dr. Rick Pleijhuis, internist-allergoloog/immunoloog aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Tijdens een symposium op 1 juni van de Nationale Allergie Monitor doet Pleijhuis namens een expertgroep van deskundigen onder wie kinderarts-allergoloog Monique Gorissen van het Ziekenhuis Deventer en voorzitter van de monitor, een oproep om meer aandacht te besteden aan de nadelige effecten van allergie.

Impact op economie

Pleijhuis: ‘Studies tonen aan dat luchtwegallergieën leiden tot meer verzuim op het werk, verminderde productiviteit en hogere zorgkosten. De persoonlijke, maatschappelijke en economische impact van allergieën moet niet worden onderschat. De ernst van de klachten kan variëren van mild tot dermate ernstig dat mensen in het pollenseizoen noodgedwongen aan huis gekluisterd zijn, kampen met vermoeidheidklachten of door verstoorde nachtrust lijden aan concentratievermogen en stemmingsstoornissen. Wanneer de groep allergische patiënten blijft toenemen, heeft dat consequenties voor de personele bezetting van bedrijven, ziekenhuizen, scholen, universiteiten, etc.’

Allergievriendelijke maatregelen

Werkgevers kunnen ziekteverzuim voorkomen door te investeren in een allergievriendelijke werkomgeving, zoals gladde vloeren of ventilatiesystemen die allergene stoffen uit de lucht filteren. Overheden zoals gemeenten kunnen ervoor zorgen dat de groenvoorziening allergievriendelijk wordt. Door bomen, struiken en planten te kiezen die het minst belastend zijn voor allergiepatiënten. Liever geen berken en hazelaars, maar iepen en populieren. Zo wordt de fiets- of wandeltocht naar school of werk een stuk prettiger.’

Alternatieve behandelopties

Jaarlijks gaat 5% van de Nederlanders naar de huisarts voor medische hulp bij allergische klachten. Dat zijn ongeveer 730.000 patiënten van 16 jaar en ouder. ‘Doorgaans wordt dan medicatie voorgeschreven om symptomen te onderdrukken. Bij een deel van de patiënten heeft deze medicatie echter onvoldoende effect. Bovendien wordt de oorzaak van de klachten hiermee niet weggenomen’, vervolgt Pleijhuis. ‘Daarom pleiten wij voor meer en betere communicatie over alternatieve behandelopties, zoals allergeen immunotherapie. Dit betreft een wetenschappelijk gevalideerde behandeling waarmee bij een aanzienlijk deel van de allergische personen de symptomen effectief kunnen worden onderdrukt of zelfs geheel worden weggenomen. De Nationale Allergie Monitor zal komend jaar extra voorlichting geven aan huisartsen over de diverse behandelopties bij allergie. Met het aanpassen van onze leef- en werkomgeving en door beter te communiceren over behandelopties, kunnen we voorkomen dat de samenleving wordt ontwricht door de gevolgen van allergie.’

Persbericht februari 2023

Eerste Nationale Allergie Monitor brengt gevolgen allergie in kaart

Ruim 25% van Nederlandse allergiepatiënten zegt tijdens de schooltijd een lager studieadvies te hebben gekregen of daar zelf voor te hebben gekozen vanwege hun aandoening. 21% zegt carrièrekansen te hebben gemist door hun allergie.

Dat blijkt uit een onderzoek door de Nationale Allergie Monitor. Het onderzoek werd gepresenteerd op de Allergiebeurs, onderdeel van de Gezondheidsbeurs.

Dupe van ziekte

‘Dat is natuurlijk verontrustend nieuws. Allergiepatiënten hebben te maken met een hoger ziekteverzuim en missen daardoor lessen. Dat je dan bepaalde lesstof niet kent, heeft niets te maken met je talenten en vaardigheden. Het is verdrietig dat patiënten het gevoel hebben de dupe te worden van hun ziekte en denken een lager opleidingsniveau te kunnen bereiken’, stelt kinderarts en allergoloog Monique Gorissen, voorzitter van de Stichting Nationale Allergie Monitor.

Maatschappelijke gevolgen

De stichting is opgericht om volledig onafhankelijk kennis te delen tussen medische zorgverleners, allergiepatiënten, geneesmiddelenfabrikanten en alle andere Nederlanders. De Allergie Monitor is opgezet om de medische en maatschappelijke gevolgen van allergie in kaart te brengen zodat op basis van cijfers en feiten beleid kan worden verbeterd.

De meest voorkomende allergie is met 64,5% voedselallergie. Op de voet gevolgd door hooikoorts (53,9%), eczeem (36,8%) en astma (23,7%).

Moeite met sociale contacten

‘Ook sociaal hebben allergiepatiënten het moeilijk. 27% zegt door de allergie moeite te hebben sociale contacten te onderhouden. 24,5% heeft daar een beetje moeite mee.’ Dat de Monitor belangrijk is, geeft ook een meerderheid van de patiënten aan. 69% wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de sociaal maatschappelijke gevolgen van leven met allergie.

Gorissen: ‘Een allergie kan grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven. Sommige patiënten moeten altijd een adrenalinepen bij zich hebben omdat ze allergisch zijn voor bijvoorbeeld noten of wespensteken. Dan zit je niet ontspannen op een zonnig terras maar ben je voortdurend op je hoede. Of scholieren die niet op de fiets langs die velden durven waar bloemen in bloei staan en de pollen overal in de lucht zitten, omdat ze dan met rode ogen, een snotneus en een gezwollen gezicht op school aankomen. Ook heeft het invloed op gezinsleden, vrienden en collega’s, die zich moeten aanpassen omdat er bijvoorbeeld geen huisdier kan komen. Met de Monitor maken wij het verschil om de kwaliteit van leven van patiënten met een allergie te verbeteren.’