fbpx

Stichting Nationale Allergie Monitor

De Stichting Nationale Allergie Monitor streeft ernaar de kenniskloof te verkleinen tussen de mensen met allergieën en de behandelaren, twee kanten op! De stichting is opgericht om volledig onafhankelijk kennis te delen tussen de specialist, industrie en het publiek.

De Allergie Monitor is de autoriteit voor zowel mensen met allergieën als behandelaars om een goed overzicht te krijgen van wat enerzijds voor de patiënten belangrijk is in het leven met allergie, anderzijds van de kennis en mogelijkheden die experts zien voor diagnose en behandeling.

Dit doet de Allergie Monitor door de beleving en de taal van de mensen met allergieën te verbinden met die van de experts. De website www.allergiemonitor.nl wordt het platform waarop we een beweging in gang gaan zetten door veel interactie te gaan creëren tussen alle betrokkenen. Een gesprekspartner voor politiek, media, medici, zorgverzekeraars en anderen.

We onderscheiden ons van de andere partners door de combinatie van een nauwe band met mensen met allergieën, met nadrukkelijke raadpleging van hun ervaringen en wensen, met een nauwe band met de professionele organisaties van zorgaanbieders op het vlak van allergieën.

Hierin willen we nadrukkelijk breed optreden, dus alle aspecten van het leven met allergie betrekken, zowel medisch als niet-medisch, via de benadering van positieve gezondheid.

We geloven dat als mensen met allergieën beter geïnformeerd zijn over de medische mogelijkheden enerzijds en inspiratie en lotgenotencontact bij elkaar kunnen opdoen, de kwaliteit van leven van deze mensen significant kan verbeteren. Hierin staat centraal dat zij keuzevrijheid hebben en ook de mogelijkheid om optimaal regie te nemen over hun leven met allergie.

Haalbare en realistische ambities

Communicatie

Communicatie via ‘nieuwe media’ middels blogs/vlogs (die ook gebruikt worden voor de anamnesetool)

Peilingen

Peilingen van mensen met allergie, professionals, tweemaandelijks, tezamen met wetenschappelijke input vanuit expertgroep, dit publiceren in synergie

Publiciteit

Proactief publiciteit genereren waardoor autoriteit wordt geclaimd

Stichting Nationale Allergie Monitor

De Stichting Nationale Allergie Monitor streeft ernaar de kenniskloof te verkleinen tussen de mensen met allergieën en de behandelaren, twee kanten op! De stichting is opgericht om volledig onafhankelijk kennis te delen tussen de specialist, industrie en het publiek.

De Allergie Monitor is de autoriteit voor zowel mensen met allergieën als behandelaars om een goed overzicht te krijgen van wat enerzijds voor de patiënten belangrijk is in het leven met allergie, anderzijds van de kennis en mogelijkheden die experts zien voor diagnose en behandeling.

Dit doet de Allergie Monitor door de beleving en de taal van de mensen met allergieën te verbinden met die van de experts. De website www.allergiemonitor.nl wordt het platform waarop we een beweging in gang gaan zetten door veel interactie te gaan creëren tussen alle betrokkenen. Een gesprekspartner voor politiek, media, medici, zorgverzekeraars en anderen.

We onderscheiden ons van de andere partners door de combinatie van een nauwe band met mensen met allergieën, met nadrukkelijke raadpleging van hun ervaringen en wensen, met een nauwe band met de professionele organisaties van zorgaanbieders op het vlak van allergieën.

Hierin willen we nadrukkelijk breed optreden, dus alle aspecten van het leven met allergie betrekken, zowel medisch als niet-medisch, via de benadering van positieve gezondheid.

We geloven dat als mensen met allergieën beter geïnformeerd zijn over de medische mogelijkheden enerzijds en inspiratie en lotgenotencontact bij elkaar kunnen opdoen, de kwaliteit van leven van deze mensen significant kan verbeteren. Hierin staat centraal dat zij keuzevrijheid hebben en ook de mogelijkheid om optimaal regie te nemen over hun leven met allergie.

Haalbare en realistische ambities

Communicatie

Communicatie via ‘nieuwe media’ middels blogs/vlogs (die ook gebruikt worden voor de anamnesetool)

Rapporten

Jaarlijks rapport overhandigen in Nieuwspoort, eerste keer aan minister/staatssecretaris

Peilingen

Peilingen van mensen met allergie, professionals, tweemaandelijks, tezamen met wetenschappelijke input vanuit expertgroep, dit publiceren in synergie

Publiciteit

Proactief publiciteit genereren waardoor autoriteit wordt geclaimd